Homoseksualiteit in Nederland: een vergelijking tussen aselecte groepen homoseksuele en heteroseksuele mannen

  • Auteur:
    T.G.M. Sandfort, E.M.M. de Vroome
  • Pdf openbaar:
    Yes

Op basis van een langlopend, representatief, telefonisch onderzoek, werd bekeken hoe vaak homoseksualiteit onder mannen in Nederland voorkomt. Van de 5686 geïnterviewde mannen rapporteerde 3,8% dat zij in het voorafgaande halve jaar seksueel contact hadden gehad met een man of zich seksueel tot mannen aangetrokken voelden. Vergeleken met andere recent uitgevoerde, representatieve onderzoekingen is dit een relatief hoog percentage. Deze aselecte groep van homoseksuele mannen verschilt op uiteenlopende wijzen van de onderzochte heteroseksuele mannen. De gemiddelde leeftijd en het opleidingsniveau van de homosekuele mannen zijn hoger. De homoseksuele mannen wonen vaker in de grote steden, hebben vaker een progressieve politieke voorkeur en minder vaak een religieuze overtuiging. De homoseksuele mannen hebben minder vaak een vaste relatie dan de heteroseksuele mannen, en wanneer zij een vaste relatie hebben is die minder vaak monogaam; deze verschillen zijn echter minder groot dan men op basis van recent onderzoek bij selecte steekproeven zou verwachten. Verschillende bevindingen stemmen overeen met de zogenaamde "elicitation/opportunity"-hypothese, die stelt dat het vóórkomen van homoseksualiteit mede afhankelijk is van een sociaal klimaat dat gelegenheid en ondersteuning biedt voor homoseksuele exploratie en expressie.

ISSUES