De noodzaak van een betere AIDS-voorlichting

  • Auteur:
    G.J. Kok, G.A.M. Widdershoven
  • Pdf openbaar:
    Yes

De auteurs beargumenteren het blijvende belang van AIDS voorlichting; ook wanneer er een medicijn gevonden zou worden. Voorts wordt gepleit voor planmatige voorlichting, begeleid door onderzoek. De determinanten van veilig en riskant gedrag moeten bekend zijn. Kennis van risico's is niet voldoende. Goede voorlichting vereist zorgvuldige afstemming op de doelgroepen. Een realistische kijk op de mogelijkheden van voorlichting is van groot belang.

ISSUES