Seksualiteit van ouderen: een literatuurstudie

  • Auteur:
    J. Rademakers
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt verslag gedaan van een literatuurstudie naar seksualiteit van ouderen (vanaf 50 jaar). Opvallend is de lacune in wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. De betekenis en beleving van seksualiteit door ouderen, kwalitatieve veranderingen op oudere leeftijd en de manier waarop daarmee wordt omgegaan, alsmede problemen en barrieres die ouderen zelf op dit gebied ervaren, komen in dit onderzoek tot nog toe nauwelijks aan bod. Het huidig onderzoek toont aan dat er in het algemeen een afname is van seksuele activiteit op latere leeftijd. De individuele variatie is echter groot. De interesse voor seksualiteit lijkt niet af te nemen met het ouder worden. Enkele factoren die deze discrepantie tussen belangstelling en feitelijk gedrag verklaren, worden besproken.

ISSUES