Antikonceptiegebruik bij gehuwde vrouwen in Vlaanderen 1978-1979; een kort signalement

  • Auteur:
    F. Deven
  • Pdf openbaar:
    Yes

In kort bestek wordt nagegaan in welke mate anticonceptie wordt toegepast bij een deel van de Vlaamse bevolking, van eind 1978-1979. Getracht wordt een signalement te bieden van een recente situatie, alsook via een eerste vergelijking te biezien welke ontwikkeling tot nu toe plaatsvond. In vergelijking tot een drie jaar eerder uitgevoerd onderzoek valt vooral op dat het aantal vrouwen dat ontkennend antwoordt op de vraag of ze voorzorgen nemen om niet zwanger te worden, groter geworden is.

Meer in deze categorie:

ISSUES