Implicaties en complicaties van de geslachtsaanpassende behandeling in de onmiddelijke postoperatieve periode: psychologische evaluatie van twintig transseksuelen

  • Auteur:
    G. Decuypere, M. Van Moffaert, C. Jannes, S. Monstrey
  • Pdf openbaar:
    Yes

Beschrijving van de psychische gevolgen van de geslachtsaanpassende operatie tijdens de onmiddelijke postoperatieve periode bij 20 transseksuele patiënten. Door de opheffing van de genderdysforie heeft de geslachtsaanpassende ingreep, zoals verwacht een onmiddelijk positief effect op de stemming van de patiënt. Dit gunstig gevolg kan echter overschaduwd worden door een aantal psychische reacties. behalve om haar academische waarde, is de discussie omtrent het psychisch welbevinden postoperatief ook belangrijk voor de therapeut die de patiënt tijdens het proces begeleidt.

ISSUES