Geld, spanning en aandacht. Een verkennende studie naar hoogopgeleide vrouwelijke prostituees in Nederland

  • Auteur:
    Wytske van der Wagen, Annelies Daalder, Catrien Bijleveld
  • Pdf openbaar:
    Yes

Prostitutie wordt tot op heden veelal in verband gebracht met slachtofferschap en een zwakke maatschappelijke positie. Hoogopgeleide prostituees voldoen niet aan dit beeld. Er is echter weinig over hun motieven en ervaringen bekend. In deze verkennende studie bespreken we waarom hoogopgeleide vrouwen als prostituee zijn gaan werken, hoe zij defi niëren wat zij doen en hun werk ervaren, hoe het werk interfereert met hun privéleven en hoe zij het taboe en de eventuele stigmatisering van het werk ervaren. Voor deze studie zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met negen hoogopgeleide vrouwelijke prostituees en een ervaringsdeskundige. De vrouwen geven als voornaamste reden aan dat het de combinatie van geld, spanning en aandacht is (geweest) waarom zij het werk (zijn gaan) doen. In de ‘wereld van de escort’ zien zij zichzelf als mooie, slimme en sociaal vaardige vrouwen die plezier hebben in het hebben van ‘betaalde dates’ met mannen. Deze studie laat verschillende aspecten van de belevingswereld van deze groep vrouwen zien: een droomwereld vol spanning en avontuur, maar ook met paradoxale aspecten.

ISSUES