2020, jaargang 44

Redactioneel

 • Auteur
  Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  No
Redactioneel

De predictieve validiteit van de J-SOAP II bij mannelijke jeugdige zedendelinquenten

 • Auteur
  Chantal J.W. van den Berg & Jan Hendriks
 • Pdf openbaar
  No
Deze studie rapporteert een verkennend onderzoek naar de predictieve validiteit van de J-SOAP II voor de voorspelling van het zeden- en algemene recidiverisico onder jeugdige…

Problemen bij de aanpak van vrouwenbesnijdenis vanuit politieel perspectief

 • Auteur
  Janine Janssen, Willem Timmer & Wilfred Janmaat
 • Pdf openbaar
  No
In deze bijdrage beschrijven wij hoe de Nederlandse politie in het algemeen en het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale…

Perceptie van en tevredenheid met het uitwendig genitaal: een grootschalig cross-sectioneel vragenlijstonderzoek

 • Auteur
  Loes Oomen, Liesbeth L. de Wall, Paul R.I. Rabsztyn, Barbara B.M. Kortmann & Anke J.M. Oerlemans
 • Pdf openbaar
  No
Onder (jong-)volwassenen neemt de vraag naar cosmetische genitale chirurgie toe en gemakkelijk beschikbare pornografie schetst een onrealistisch ideaalbeeld van het genitale uiterlijk. Omdat er veel…
De Onder 4 Ogen methode (O4O) helpt - in eerste instantie - huisartsen bij het proactief bespreekbaar maken van seksuele gezondheid met hun patiënten. Onderzoek…
Dit themanummer ‘’Psychologische theorieën in seksonderzoek en seksuologische hulpverlening” geeft via achtDit themanummer ‘’Psychologische theorieën in seksonderzoek en seksuologische hulpverlening” geeft via achtartikelen een overzicht…
Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap, in de maatschappij en in de geleefde werkelijkheid.Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap,…
In dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik stil bij een aantal knelpunten die mogelijks interfereren met deIn dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik…

Seks is emotie

 • Auteur
  Marcus J.M.J. Henckens, Walter T.A.M Everaerd
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel bespreken we seksueel (dis)functioneren in het kader van de emotietheorie van Frijda (2008, 2016). Deze theorie wordt ondersteund door recente neurowetenschappelijke inzichten.…
Er wordt over het algemeen aangenomen dat leerervaringen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van zowelEr wordt over het algemeen aangenomen dat leerervaringen een…

Redactioneel

 • Auteur
  Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  No

Herinneringen aan Walter Everaerd

 • Auteur
  Ellen Laan en Erick Janssen
 • Pdf openbaar
  No
Er bestaat onduidelijkheid maar ook controverse over hoe de seksuele kant van zedendelict-pleging het beste kan worden gezien. In dit artikel wordt deze kant verkend…
Dit artikel is een eerste verkenning naar de positie van biseksualiteit in romantische relaties. Op basis van interviews met 31 biseksuele personen (21 vrouwen, 10…

ISSUES