2020, jaargang 44

Psychologische theorieën over seksualiteit: Een evaluatie

 • Auteur
  Jacques van Lankveld & Luk Gijs
 • Pdf openbaar
  No
In dit themanummer over psychologische theorievorming over seksualiteit werden een achttal theoretische gezichtspuntenIn dit themanummer over psychologische theorievorming over seksualiteit werden een achttal theoretische gezichtspuntenbeschreven,…
Vele psychologische theorieën zijn in zwang om de (ontwikkeling van) parafilieën te verklaren. Aan de hand van hetVele psychologische theorieën zijn in zwang om de…
Dit artikel biedt een evaluatie van de bijdragen aan onze kennis over seksualiteit die in de afgelopen dertig jaar vanuitDit artikel biedt een evaluatie van…

Theorievorming over genderidentiteit en genderincongruentie

 • Auteur
  Baudewijntje P.C. Kreukels & Thomas D. Steensma
 • Pdf openbaar
  No
Door de jaren heen werd onderzoek naar de ontwikkeling van genderidentiteit en genderincongruentie steeds uitgevoerdDoor de jaren heen werd onderzoek naar de ontwikkeling van genderidentiteit…

Cognitieve theorieën in seksuologisch onderzoek en praktijk

 • Auteur
  Jacques van Lankveld & Erick Janssen
 • Pdf openbaar
  No
Het psychologische onderzoek naar de oorzaken van seksuele disfuncties is sinds de zestiger jaren van de 20e eeuwHet psychologische onderzoek naar de oorzaken van seksuele…

Redactioneel

 • Auteur
  Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  No
Redactioneel

De predictieve validiteit van de J-SOAP II bij mannelijke jeugdige zedendelinquenten

 • Auteur
  Chantal J.W. van den Berg & Jan Hendriks
 • Pdf openbaar
  No
Deze studie rapporteert een verkennend onderzoek naar de predictieve validiteit van de J-SOAP II voor de voorspelling van het zeden- en algemene recidiverisico onder jeugdige…

Problemen bij de aanpak van vrouwenbesnijdenis vanuit politieel perspectief

 • Auteur
  Janine Janssen, Willem Timmer & Wilfred Janmaat
 • Pdf openbaar
  No
In deze bijdrage beschrijven wij hoe de Nederlandse politie in het algemeen en het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale…

Perceptie van en tevredenheid met het uitwendig genitaal: een grootschalig cross-sectioneel vragenlijstonderzoek

 • Auteur
  Loes Oomen, Liesbeth L. de Wall, Paul R.I. Rabsztyn, Barbara B.M. Kortmann & Anke J.M. Oerlemans
 • Pdf openbaar
  No
Onder (jong-)volwassenen neemt de vraag naar cosmetische genitale chirurgie toe en gemakkelijk beschikbare pornografie schetst een onrealistisch ideaalbeeld van het genitale uiterlijk. Omdat er veel…
De Onder 4 Ogen methode (O4O) helpt - in eerste instantie - huisartsen bij het proactief bespreekbaar maken van seksuele gezondheid met hun patiënten. Onderzoek…
Dit themanummer ‘’Psychologische theorieën in seksonderzoek en seksuologische hulpverlening” geeft via achtDit themanummer ‘’Psychologische theorieën in seksonderzoek en seksuologische hulpverlening” geeft via achtartikelen een overzicht…
Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap, in de maatschappij en in de geleefde werkelijkheid.Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap,…
In dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik stil bij een aantal knelpunten die mogelijks interfereren met deIn dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik…

Seks is emotie

 • Auteur
  Marcus J.M.J. Henckens, Walter T.A.M Everaerd
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel bespreken we seksueel (dis)functioneren in het kader van de emotietheorie van Frijda (2008, 2016). Deze theorie wordt ondersteund door recente neurowetenschappelijke inzichten.…
Pagina 1 van 2

ISSUES