2020, jaargang 44

Dit themanummer ‘’Psychologische theorieën in seksonderzoek en seksuologische hulpverlening” geeft via achtDit themanummer ‘’Psychologische theorieën in seksonderzoek en seksuologische hulpverlening” geeft via achtartikelen een overzicht…
Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap, in de maatschappij en in de geleefde werkelijkheid.Gender en seksualiteit zijn sterk verweven, in de wetenschap,…
In dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik stil bij een aantal knelpunten die mogelijks interfereren met deIn dit theoretisch en beschouwend overzicht sta ik…

Seks is emotie

 • Auteur
  Marcus J.M.J. Henckens, Walter T.A.M Everaerd
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel bespreken we seksueel (dis)functioneren in het kader van de emotietheorie van Frijda (2008, 2016). Deze theorie wordt ondersteund door recente neurowetenschappelijke inzichten.…
Er wordt over het algemeen aangenomen dat leerervaringen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van zowelEr wordt over het algemeen aangenomen dat leerervaringen een…

Redactioneel

 • Auteur
  Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  No

Herinneringen aan Walter Everaerd

 • Auteur
  Ellen Laan en Erick Janssen
 • Pdf openbaar
  No
Er bestaat onduidelijkheid maar ook controverse over hoe de seksuele kant van zedendelict-pleging het beste kan worden gezien. In dit artikel wordt deze kant verkend…
Dit artikel is een eerste verkenning naar de positie van biseksualiteit in romantische relaties. Op basis van interviews met 31 biseksuele personen (21 vrouwen, 10…
Dit artikel beschrijft aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek de uitkomsten van systematische reviews en meta-analyses naar de effectiviteit van seksuologische interventies. De conclusies…

ISSUES