2020, jaargang 44

Literatuurbulletin

 • Auteur
  Ine Vanwesenbeeck
 • Pdf openbaar
  Yes
In deze literatuurbulletin van Jaargang 44, nummer 4, treft u twee verslagen aan. De boeken die besproken worden, zijn: Boys & Sex. Young men on…

In Memoriam Gerard Roelofs

 • Auteur
  Reinhilde Melles
 • Pdf openbaar
  Yes
Klik hier om de In Memoriam te lezen

Redactioneel

 • Auteur
  Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  Yes
Klik hier om het verder te lezen

December 2020

 • Pdf openbaar
  No
Klik hier om het December nummer volledig te lezen

Literatuurbulletin

 • Auteur
  Ine Vanwesenbeeck, Tim van de Grift & Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  Yes
In deze literatuurbulletin van Jaargang 44, nummer 3, treft u drie verslagen aan. De boeken die besproken worden, zijn: What’s Next in Love & Sex.…

September 2020

 • Pdf openbaar
  Yes
Klik hier om het September nummer volledig te lezen

Psychologische theorieën over seksualiteit: Een evaluatie

 • Auteur
  Jacques van Lankveld & Luk Gijs
 • Pdf openbaar
  No
In dit themanummer over psychologische theorievorming over seksualiteit werden een achttal theoretische gezichtspuntenIn dit themanummer over psychologische theorievorming over seksualiteit werden een achttal theoretische gezichtspuntenbeschreven,…
Vele psychologische theorieën zijn in zwang om de (ontwikkeling van) parafilieën te verklaren. Aan de hand van hetVele psychologische theorieën zijn in zwang om de…
Dit artikel biedt een evaluatie van de bijdragen aan onze kennis over seksualiteit die in de afgelopen dertig jaar vanuitDit artikel biedt een evaluatie van…

Theorievorming over genderidentiteit en genderincongruentie

 • Auteur
  Baudewijntje P.C. Kreukels & Thomas D. Steensma
 • Pdf openbaar
  No
Door de jaren heen werd onderzoek naar de ontwikkeling van genderidentiteit en genderincongruentie steeds uitgevoerdDoor de jaren heen werd onderzoek naar de ontwikkeling van genderidentiteit…

Cognitieve theorieën in seksuologisch onderzoek en praktijk

 • Auteur
  Jacques van Lankveld & Erick Janssen
 • Pdf openbaar
  No
Het psychologische onderzoek naar de oorzaken van seksuele disfuncties is sinds de zestiger jaren van de 20e eeuwHet psychologische onderzoek naar de oorzaken van seksuele…

Redactioneel

 • Auteur
  Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  Yes
Redactioneel

De predictieve validiteit van de J-SOAP II bij mannelijke jeugdige zedendelinquenten

 • Auteur
  Chantal J.W. van den Berg & Jan Hendriks
 • Pdf openbaar
  Yes
Deze studie rapporteert een verkennend onderzoek naar de predictieve validiteit van de J-SOAP II voor de voorspelling van het zeden- en algemene recidiverisico onder jeugdige…

Problemen bij de aanpak van vrouwenbesnijdenis vanuit politieel perspectief

 • Auteur
  Janine Janssen, Willem Timmer & Wilfred Janmaat
 • Pdf openbaar
  Yes
In deze bijdrage beschrijven wij hoe de Nederlandse politie in het algemeen en het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale…
Pagina 1 van 2

ISSUES