RIAGG-hulp bij seksuele moeilijkheden: de stand van zaken

  • Auteur:
    Jos Vroege
  • Pdf openbaar:
    Yes

Nagegaan wordt wat er bekend is over de nascholing op het gebied van de seksuologie die sinds het einde van de jaren tachtig heeft plaats gehad en over de structurele inbedding binnen de RIAGG's van de hulpverlening bij seksuele moeilijkheden. Het aantal RIAGG-medewerkers dat lid is van de NWS en dat is ingeschreven in het register van seksuologische hulpverleners blijkt buitengewoon gering te zijn.

Meer in deze categorie:

ISSUES