Sexting vanuit het perspectief van jongeren: lessen voor de professionele praktijk

  • Auteur:
    Marijke Naezer, Willemijn Krebbekx
  • Pdf openbaar:
    No

In dit artikel onderzoeken we hoe jongeren betekenis geven aan sexting en aan de ongewenste verspreiding van digitaalIn dit artikel onderzoeken we hoe jongeren betekenis geven aan sexting en aan de ongewenste verspreiding van digitaalsexy beeldmateriaal. Op basis van jarenlang etnografisch onderzoek onder Nederlandse jongeren concluderenwe dat de hedendaagse beeldvorming rond deze onderwerpen eenzijdig en vertekend is, en dat dit een negatieveinvloed kan hebben op de seksuele ontwikkeling van jongeren. We reflecteren op de verschillende manieren waaropprofessionals bij kunnen dragen aan een meer adequate benadering en formuleren praktische tips.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES