Sexten of niet sexten, is dat de vraag?

  • Auteur Julia Wilpert
  • Pdf openbaar Yes

Het digitale tijdperk heeft nieuwe verschijnselen met zich meegebracht, zoals sexting: het via sociale media uitwisselen van persoonlijke seksueel getinte berichten/plaatjes. Met de groeiende populariteit van dit fenomeen zijn er ook zorgen ontstaan over de gevolgen ervan, vooral als het gaat om minderjarigen. De Nederlandse politie heeft jongeren recent het advies gegeven om niet te sexten. Het Bureau Jeugd en Media vindt deze suggestie contraproductief. Er zijn weliswaar samenhangen gevonden tussen sexting en diverse psychosociale problematiek, maar sexting lijkt voor jongeren vooral een nieuwe(re) uitingsvorm van oude behoeften zoals aandacht en experimenteren en wordt meestal als positief ervaren. Toch bestaat er ook een kleine kans dat sexts zonder instemming van betrokkenen gedeeld/ verspreid wordt. Dit kan leiden tot verregaande consequenties voor slachtoffers en soms ook plegers, wanneer deze laatsten bijvoorbeeld als zedendelinquent veroordeeld worden. Onderzoekers bevelen aan zorgvuldig naar context en implicaties van sextingmisbruik te kijken en interventies daarop af te stemmen.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 2

Sexting vanuit het perspectief van jongeren: lessen voor de professionele praktijk

  • Auteur Marijke Naezer, Willemijn Krebbekx
  • Pdf openbaar Yes

In dit artikel onderzoeken we hoe jongeren betekenis geven aan sexting en aan de ongewenste verspreiding van digitaalIn dit artikel onderzoeken we hoe jongeren betekenis geven aan sexting en aan de ongewenste verspreiding van digitaalsexy beeldmateriaal. Op basis van jarenlang etnografisch onderzoek onder Nederlandse jongeren concluderenwe dat de hedendaagse beeldvorming rond deze onderwerpen eenzijdig en vertekend is, en dat dit een negatieveinvloed kan hebben op de seksuele ontwikkeling van jongeren. We reflecteren op de verschillende manieren waaropprofessionals bij kunnen dragen aan een meer adequate benadering en formuleren praktische tips.

Gepubliceerd in 2019, jaargang 43, Nummer 2

ISSUES