De seksuele ontwikkeling van visueel gehandicapte jongeren; een overzicht van de literatuur

  • Auteur:
    N. van Son-Schoones, H. van Eck
  • Pdf openbaar:
    Yes

Uit het onderzoek van Dechnese (1978) blijkt, dat drie groepen variabelen van invloed zijn op de socialc en seksuele ontwikkeling van motorisch gehandicapte jongeren: fysieke beperkingen, sociale omstandigheden en persoonlijkheidskenmerken. Bij de bespreking van de literatuur over seksualiteit van visueel gehandicapte jongeren worden deze drie groepen variabelen als criteria gehanteerd. Van elk van de groepen variabelen wordt nagegaan wat de invloed is op de socio-seksuele ontwikkeling van visueel gehandicapte jongeren.

ISSUES