De biologische aspecten van fertiliteit en seksualiteit bij patiënten met een hematologische maligniteit

  • Auteur:
    Christine M. Segeren
  • Pdf openbaar:
    Yes

De prognose van patiënten met een hematologische maligniteit is sterk verbeterd. Hoewel er steeds meer aandacht is voor de psychosociale aspecten van de diagnose en behandeling, blijven de gevolgen voor seksualiteit en fertiliteit onderbelicht. Omdat patiënten steeds langer leven is het belangrijk om aan deze aspecten van kwaliteit van leven
aandacht te besteden.
Bij oudere patiënten die meestal een minder intensieve behandeling ondergaan kan seksualiteit tijdens de behandeling verstoord zijn maar zal na een half jaar veelal weer zijn zoals tevoren. In de literatuur gaat de aandacht vooral uit naar jonge patiënten met Hodgkin lymfoom (HL) en patiënten die een perifere bloedstamceltransplantatie hebben ondergaan. Bij patiënten met een hoogrisico HL, waarbij een intensieve behandeling moet worden gegeven, zijn er gevolgen voor seksualiteit en fertiliteit tijdens de behandeling maar ook op de lange termijn. Dit is ook het geval als patiënten hoge dosis chemotherapie en/of totale lichaamsbestraling krijgen als voorbereiding voor transplantatie met eigen stamcellen of stamcellen van een donor (Allo-SCT).
Bij alle patiënten met een hematologische maligniteit dient er bij het stellen van de diagnose, tijdens de behandeling maar ook daarna, aandacht te zijn voor de gevolgen voor seksualiteit, intimiteit en fertiliteit in een biopsychosociale context.

ISSUES