Geslachtshormonen en seksuele gedragingen: een dierexperimentele benadering

  • Auteur:
    A.K. Slob, J.J. van der Werff ten Bosch
  • Pdf openbaar:
    Yes

Geschetst wordt hoe na de bevruchting geslachtshormonen zorgen voor verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke individuen wat betreft de bouw van hun geslachtsorganen, hun hersenen en hun seksuele gedragingen. De nadruk ligt op resultaten van rattenonderzoek. Seksuele gedragingen omvatten seksuele partnerkeuze en copulatie. Besproken wordt hoe geslachtshormonen deze gedragingen op allerlei wijzen beïnvloeden.

ISSUES