Lesbische moeders en heteroseksuele ouders: hun rol vanuit het kindperspectief

  • Auteur:
    Julie Nekkebroeck en Anne Brewaeys
  • Pdf openbaar:
    Yes

Doel: In deze studie werd het familieconcept onderzocht bij 4 tot 7 jarige kinderen (n=66) waarvan de ene helft opgroeide bij twee lesbische moeders en de andere helft bij een heteroseksuele moeder en vader. Centraal hierbij stond de vraag hoe kinderen van lesbische moeders de rol van hun biologische/sociale moeder waarnemen en in welke mate deze vergelijkbaar is met de rol die kinderen in een heteroseksueel gezin aan hun moeder/vader toekennen. Opzet: Het familieconcept werd onderzocht door middel van de Familie Relatie Test. Via deze psychologische test werd per kind het gemiddeld aantal positieve, negatieve en afhankelijkheidsgevoelens berekend dat aan beide ouderfiguren wordt toegekend. Eerst werd een vergelijking gemaakt tussen lesbische en heteroseksuele gezinnen, vervolgens werd binnen elk gezinstype de rol van beide ouderfiguren onderling vergeleken. Resultaten: Kinderen in lesbische gezinnen kenden aan de sociale moeder opvallend meer afhankelijkheidsgevoelens toe dan dat kinderen in heteroseksuele gezinnen dat deden ten aanzien van hun vader. Desondanks ontvangt deze laatste niet meer positieve gevoelens dan de vaders uit de heteroseksuele gezinnen. Bovendien verdelen de kinderen uit de heteroseksuele gezinnen de positieve gevoelens gelijkwaardiger over beide ouders dan de kinderen uit lesbische gezinnen. De betekenis van deze resultaten zal nader worden toegelicht.

ISSUES