Van zelfaanvaarding tot actie. Kritiek van de liberale visie op (homo)seksualiteit

  • Auteur:
    J. de Wit
  • Pdf openbaar:
    Yes

Sinds 1982 woedt in de Vlaamse homobeweging een heftige discussie over de betekenis van het onthaal, de opvang van homoseksuelen door de homocentra zelf. Sommigen menen dat dit moet worden afgeschaft, omdat de schaars beschikbare mankracht beter wordt ingeschakeld voor acties om de achterstelling van homoseksuelen uit de wereld te helpen. Het eerste deel van deze bijdrage geeft een overzicht van deze discussie. In een tweede deel wordt ingegaan op de liberale visie op (homo)seksualiteit, die in onze maatschappij overheerst en die als referentiekader voor deze discussie fungeert. De verschillende componenten van deze liberale visie worden blootgelegd en bekritiseerd. In een derde deel worden enkele voorstellen om deze liberale visie af te bouwen ten voordele van een seksualiteitsbeleving die socialer functioneert en waar de maatschappij ook haar verantwoordelijkheid durft op te nemen.

Meer in deze categorie:

ISSUES