De relatie tussen seksuele genderrol-stereotypen en het aanhangen van mythes rond seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren: Een pilotstudie

  • Auteur:
    Caroline van Hartingsveldt, Jenneke van Ditzhuijzen
  • Pdf openbaar:
    No

Hoewel daden van seksueel geweld – zoals verkrachting – door de overgrote meerderheid worden afgekeurd, wordt soms ook een deel van de schuld aan het slachtoffer toegeschreven. In deze studie werd het verband onderzocht tussen seksuele genderrol-stereotypen en het onderschrijven van mythes ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag, voor zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers. Via een online survey werden verschillende situaties (in vignetten) en een aantal vragenlijsten aan 254 Nederlandse, voornamelijk hoogopgeleide, jongeren tussen de 18 en de 25 jaar voorgelegd. Uit regressieanalyse bleek dat het aanhangen van stereotypen sterk samenhing met het onderschrijven van de mythes, voor zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers. Het verband tussen genderrolstereotypen en mythes over vrouwelijke slachtoffers was voor vrouwen sterker, terwijl dit verband voor mannelijke slachtoffers juist voor mannen sterker was. Er werd echter geen moderatie-effect gevonden voor sekse. Het aanhangen van seksuele genderrol-stereotypen lijkt een belangrijke rol te spelen bij het onderschrijven van mythes over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mannelijke en vrouwelijke slachtoffers. Om ‘victim blaming’ terug te dringen, zou het uitdagen van genderrolstereotypen in interventies een mogelijk aanknopingspunt zijn.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES