Vragen die worden overgeslagen; een onderzoek naar het funktioneren van verpleeghuisartsen ten aanzien van seksualiteit van verpleeghuisbewoners

  • Auteur:
    M.M.J.D. Verkuylen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Getracht werd een antwoord te krijgen op de vragen of verpleeghuisartsen de behoefte aan seksualiteit bij verpleeghuisbewoners herkennen, hoe hun kennis en houding ten aanzien van seksualiteit bij bewoners is en wat hun functie hieraangaande is. Het bleek dat in de meeste verpleeghuizen op geen enkele wijze aandacht besteed wordt aan het onderwerp "behoefte aan seksualiteit bij verpleeghuisbewoners". De meeste verpleeghuisartsen lijken over voldoende kennis ten aanzien van seksualiteit bij ouderen te beschikken. De houding van verpleeghuisartsen ten opzichte van seksualiteit bij verpleeghuisbewoners is in het algemeen positief. De huidige functie van verpleeghuisartsen ten aanzien van seksualiteit bij bewoners betreft enkel nog het ingaan op eventuele vragen.

Meer in deze categorie:

ISSUES