Geluk is ook niet alles; naar een gedifferentieerde seksuologie

  • Auteur:
    H. van de Wiel
  • Pdf openbaar:
    Yes

Afgaande op de berichtgeving in de media, zou seksuele problematiek in Nederland welhaast tot het verleden moeten behoren en tot op zekere hoogte is dat inderdaad het geval. Het aantal mensen dat hulp zoekt voor seksuele problemen neemt echter eerder toe dan af. Bij vrouwen vormen twee aan elkaar gerelateerde klachten samen een absolute meerderheid: geen zin en dispareunie. Alle technologische en informatieve vooruitgang ten spijt, lijkt bij een groeiend aantal mensen sprake te zijn van een discrepantie tussen hun seksuele mogelijkheden en een zinvol en bevredigend gebruik daarvan. De seksualiteit lijkt niet te ontkomen aan een zekere mate van 'burn-out'. Wat aanvankelijk spannend en boeiend was, wordt door vrouwen na enige tijd als bindend en belastend ervaren. Aan de hand van een casus tracht de auteur enig inzicht te bieden in de achtergronden van dit fenomeen.

ISSUES