De sociale psychologie van stigmatisering

  • Auteur:
    Jennifer Crocker
  • Pdf openbaar:
    Yes

In het hedendaags taalgebruik verwijst de term 'stigma' naar een persoonskenmerk dat iemand in hoge mate in diskrediet brengt en "in onze gedachten van een compleet en gewoon mens [reduceert] tot een mens met een beschadiging, niet serieus te nemen" (Goffrnan, 1963). Gestigmatiseerde mensen hebben een eigenschap die twijfel opwekt over de volwaardigheid van hun mens-zijn; de gestigmatiseerde wordt beschouwd als minderwaardig, mislukt of gebrekkig (Jones et al., 1984). De auteur van dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van het onderzoek en de theorievorming over de aard en de gevolgen van sociale stigma's, en van de wijze waarop mensen omgaan met stigmatisering. Hij richt zich daarbij in het bijzonder op de interactie tussen gestigmatiseerden en niet-gestigmatiseerden, de vicieuze en zelfversterkende cirkel waartoe deze interactie kan leiden en doet suggesties om dergelijke cirkels om te buigen tot opwaartse spiralen met betere communicatie en meer begrip.

Meer in deze categorie:

ISSUES