1981, jaargang 5, Nummer 1

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Vijf jaar poliklinische seksuologische hulpverlening

 • Auteur
  T. van Bilderbeek-Lankester
 • Pdf openbaar
  Yes
Bespreking van vijf jaar poliklinische seksuologische hulpverlening bij de polikliniek medische seksuologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (1975 t/m 1979).
Ingegaan wordt op het door de auteur geconstateerde verschijnsel dat bij verwijzingen naar de medische seksuologie er relatief veel 'magische verwachtingen' optreden. Allereerst gaat de…

Pedofilie, een plaatsbepaling

 • Auteur
  H. Musaph
 • Pdf openbaar
  Yes
Inleidend artikel bij een themadeel over pedofilie: een beknopte algemene beschouwing over het verschijnsel pedofilie, waarin getuigd wordt van tolerantie maar waarin tevens gepleit wordt…

Groepstherapie voor mannen met seksuele dysfunkties

 • Auteur
  W. Gianotten
 • Pdf openbaar
  Yes
Deze bijdrage handelt achtereenvolgens over : 1. waarom groepstherapie bij seksuele dysfunkties? 2. Hoe ziet groepstherapie er uit bij vrouwen? 3. Hoe ziet groepstherapie er…
In kort bestek wordt nagegaan in welke mate anticonceptie wordt toegepast bij een deel van de Vlaamse bevolking, van eind 1978-1979. Getracht wordt een signalement…

ISSUES