1994, jaargang 18, Nummer 3

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Seksualiteit van ouderen: een literatuurstudie

 • Auteur
  J. Rademakers
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel wordt verslag gedaan van een literatuurstudie naar seksualiteit van ouderen (vanaf 50 jaar). Opvallend is de lacune in wetenschappelijk onderzoek op dit…
In dit artikel wordt nagegaan wat de bijdrage is van directies, leerkrachten en externe experts (centra voor Medisch Schooltoezicht of MST, schoolbegeleidingsdiensten of PMS, centra…
Vanuit het gezichtspunt van de theorie van beredeneerd gedrag werd de intentie tot buitenrelationele seks onderzocht in twee steekproeven, die werden ondervraagd voor en na…

Impotentie door de eeuwen heen

 • Auteur
  M. van Driel
 • Pdf openbaar
  Yes
Door de eeuwen heen heeft er in de meeste culturen bij de man een diepgewortelde angst voor impotentie bestaan. In dit artikel wordt nader ingegaan…

ISSUES