Pedofilie, een controverse in de seksuologie

  • Auteur:
    L. van Naerssen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Lezing, waarvan het kernthema is dat pedofielen niet bestaan, alleen het oppervlakkige label pedofilie. Context van seksueel gedrag, -verlangen en -labeling wordt uitgebreid behandeld om te laten zien dat (zelf-)benoeming de werkelijkheid veel eenduidiger doet voorkomen dan zij is. - Het artikel wordt gevolgd door twee andere: J. Drenth, 'Pedofilie vanuit de optiek van de hulpverlener', en A. Vansteenwegen, 'Pedofilie: enkele controversiele reflecties', die als opponerende lezingen op dezelfde studiedag gehouden werden (blz. 101-110).

ISSUES