Chatters op Internet: Een belangrijke doelgroep voor Hiv/Soa-preventie

  • Auteur:
    Harm Hospers, Peter Harterink, Katy van den Hoek, Jandirk van der Veer
  • Pdf openbaar:
    Yes

In deze studie werden karakteristieken onderzocht van mannen die homo-chatboxen op Internet bezoeken. Ook werd gekeken naar daten als gevolg van chatten en naar seksueel risicogedrag met sekspartners die men via chatten had ontmoet. Op chatboxen werd aan mannen gevraagd een korte online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevatte demografische vragen en vragen over chatgedrag, dategedrag en seksueel risicogedrag. De resultaten laten zien dat een grote meerderheid van de 190 respondenten daadwerkelijk afspreekt met mannen die ze op chatboxen hebben leren kennen en daar ook seks mee heeft. Bijna 30% van de respondenten die seks had met chatpartners, rapporteerde onbeschermde seks. Ook lijken de resultaten er op te wijzen dat naarmate meer sekspartners op internet worden gezocht, de seks onveiliger wordt. Mannen die chatten zijn mogelijk een nieuwe doelgroep voor HIV/soa-preventie. Toekomstig onderzoek zou meer inzicht moeten geven in de mogelijkheden om deze doelgroep met preventie boodschappen te benaderen.

ISSUES