Seksuele problematiek in de relatie: Drie vignetten met een psychoanalytische visie op behandeling

  • Auteur:
    Froukje Slijper
  • Pdf openbaar:
    Yes

Problemen met seksueel verlangen, seksuele erotiek en seksuele opwinding staan centraal in dit artikel. Seksuele opwinding is een complex affect, dat een biologische basis heeft en zich zowel ontwikkelt in de moeder-kind relatie als in de triangulaire relatie van het jonge kind met de vader én de moeder tot erotisch verlangen en later tot rijpe seksuele liefde. Rijpe seksuele liefde is in deze visie gebaseerd op niet bewuste relaties uit het verleden en bewuste verwachtingen ten aanzien van een toekomstige relatie met een partner waarbij er tevens sprake is van een gezamenlijk ego-ideaal. In de drie vignetten die in dit artikel worden beschreven, zien we in kort bestek het volgende.
Bij Wanda zien we dat bij haar als kind het seksuele verlangen niet gewekt werd, omdat haar moeder als alleenstaande vrouw niet het vermogen had om te alterneren tussen de rol van de tedere, subtiel erotische liefdevolle moeder, en die van de erotische seksuele vrouw voor een partner. Een probleem dat Wanda weer overdroeg op haar zoontje. In de tweede casus heeft Dorien heeft onbewust een partner gekozen die haar spaarde en hiermee een rem op haar seksuele gevoelens en fantasieën zette. Bij Wouter in het derde vignet is de integratie van agressie en liefde die nodig is voor genitale seksualiteit niet goed tot stand gekomen als gevolg van zijn sadomasochistische relatievorming.

ISSUES