Anorexia nervosa: recente inzichten betreffende ontstaan en therapie

  • Auteur:
    W. Weeda-Mannak, J.J. van der Werff ten Bosch
  • Pdf openbaar:
    Yes

Anorexia nervosa, zelf-opgelegde voedselbeperking, is een multidimensioneel ziektebeeld. Zowel biologische, psychologische als ook socio-culturele factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan en het voortduren van de symptomen. Uit recente studies naar het voorkomen van anorexia nervosa blijkt dat het aantal patiënten dat zich bij de geestelijke gezondheidszorg aanmeldt en in ziekenhuizen wordt opgenomen in de laatste jaren is gestegen. De diverse inzichten die vanuit biologische, psychologische en socio-culturele invalshoek voor het ontstaan en de behandeling van anorexia nervosa relevant lijken, worden besproken.

Meer in deze categorie:

ISSUES