Mag het ietsje meer zijn? Penisverlenging: Oplossing of illusie?

  • Auteur:
    Hester Pastoor
  • Pdf openbaar:
    Yes

Onderzocht is een groep van 48 mannen in de leeftijd van 13 tot 56 jaar, die zich in de periode 01-01-1994 tot 31-12-1999 op de poliklinieken Urologie en Medische Seksuologie van het Ziekenhuis Leyenburg te Den Haag aanmeldden met een verzoek tot penisverlenging. De mannen in deze groep waren ontevreden met het uiterlijk van hun penis en schaamden zich hiervoor. De meeste mannen waren onzeker en hadden weinig zelfvertrouwen. Zij ontweken sociale en/of seksuele contacten of isoleerden zich van anderen. Andere psychische klachten zoals depressie, obsessie met de penis, suïcidegedachten of -pogingen en een negatieve invloed van deze klachten op het werk of dagelijks leven kwamen veel voor. Na onderzoek van de dossiers van deze mannen bleek dat 66.7% voldeed aan de criteria voor een stoornis in de lichaamsbeleving: "Body Dysmorphic Disorder" (BDD, 300.7, DSM-IV, APA, 1995). Velen (66.7%) bleken een penis van gemiddelde lengte te hebben. Een aantal mannen onderging een operatie en was tevreden (8), een aantal anderen was dit echter niet (6), 17 mannen werden afgewezen voor de operatie en 14 mannen zagen ervan af. Van drie mannen bleef de satisfactie onbekend. Een penisverlengende operatie (PVO) lijkt een oplossing voor de klachten te kunnen zijn. Het is echter van groot belang een goede indicatie te stellen alvorens een operatie uit te voeren. Interessant is om te onderzoeken of andere vormen van behandeling een positief resultaat m.b.t. de klachten kunnen geven. Gedacht moet worden aan cognitieve-gedragstherapie of farmacologische behandeling.

ISSUES