Ontwerp voor een seksuele ethiek in vrijzinnig perspectief

  • Auteur:
    B, Carlier
  • Pdf openbaar:
    Yes

Een vrijzinnige seksuele ethiek steunt op vier basisopties: reflectie, totaliteitsvisie, wetenschappelijkheid en activiteitsgerichtheid, die als maatschappelijke opties samenhangen en de meeste kansen krijgen binnen een pluralisme van denken en actie. De ethische dimensie van seksualiteit is onvermijdelijk hetgeen zowel tot uiting komt in tendenzen van repressie als van liberalisering. In plaats van een aparte seksuele moraal uit te bouwen, moet er meer gezocht worden in de richting van algemene morele beginselen waardoor de reflectie op seksualiteit een onderdeel wordt van algemener ethisch denken, aldus de auteur. Begripsomschrijving; Basisopties voor een vrijzinnige seksuele ethiek; Naar een seksuele ethiek.

ISSUES