1985, jaargang 9, Nummer 2

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

In deze bijdrage schetsen we die socioculturele veranderingen die de echtscheidingsgevoeligheid beinvloeden en aldus de toename van het aantal echtscheidingen verklaren. Dit geheel van maatschappelijke…
Eind 1981 verrichtte het NlSSO een random steekproef onder 266 mannen en 282 vrouwen en vergeleek het een aantal reseltaten met een soortgelijke NISSO-enquête over…
Uit het onderzoek van Dechnese (1978) blijkt, dat drie groepen variabelen van invloed zijn op de socialc en seksuele ontwikkeling van motorisch gehandicapte jongeren: fysieke…

ISSUES