Relationele en seksuele problematiek van partners van Alzheimerpatiënten: Een review van de literatuur

  • Auteur:
    Maaike Schenkkan, Willy van Berlo
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel geeft een overzicht weer van de literatuur betreffende relationele en seksuele problemen van partners van Alzheimerpatiënten. Twaalf Engelstalige artikelen werden bestudeerd. Uit de schaarse internationale literatuur blijkt dat Alzheimer een grote impact kan hebben op de relatie in het algemeen en de seksuele en intieme relatie in het bijzonder. De cognitieve achteruitgang die de ziekte van Alzheimer teweegbrengt beïnvloedt vele hersenfuncties en daarmee de vaardigheden, de persoonlijkheid en het gedrag van de patiënt in kwestie. Kenmerkende eigenschappen van de patiënt zijn veranderd of verdwenen, ook de manier waarop seksualiteit vormgegeven was. Niet alleen de veranderingen van de patiënt zélf (o.a. hyperseksualiteit, het niet herkennen van de partner, een andere betekenis van seksualiteit), maar ook de emotionele reacties van de partner op deze veranderingen (o.a. angst, boosheid, schuldgevoelens), kunnen op dit proces van invloed zijn. Vanwege de intieme aard van het onderwerp schromen veel partners over hun gevoelens te praten en zijn veel hulpverleners terughoudend in het vragen naar deze gevoelens. Het is raadzaam meer onderzoek te doen naar deze problemen die partners van Alzheimerpatiënten hebben.

ISSUES