Adolescenten, 15 jaar later: een onderzoek naar de relatie tussen seksuele normen en gedrag en de psycho-sociale ontwikkeling tijdens de volwassenheid

  • Auteur:
    L. Verhofstadt-Denève, M. Schittekatte
  • Pdf openbaar:
    Yes

Via een follow-up onderzoek bij meer dan 600 adolescenten werd vastgesteld dat jongeren die tijdens hun adolescentie een permissieve houding t.a.v. seksualiteit aannamen, 8 jaar later tijdens de jonge volwassenheid meer kans hadden tot negatieve zelfbeoordelingen op psycho-sociaal gebied dan jongeren die er in hun adolescentiefase striktere normen op nahielden en ook minder ervaring hadden. De auteurs stellen de vraag of deze negatieve signaalwaarde al dan niet persisteert tot in de volwassenheid (15 jaar na de adolescentie). Dit blijkt zeer duidelijk het geval maar enkel voor vrouwen die vroeg de school verlieten. De resultaten worden geïnterpreteerd vanuit een psycho-sociaal en cultureel-maatschappelijk kader.

ISSUES