Het formaat van de penis: Was will das Weib?

  • Auteur:
    Anne Brecht Francken, Harry van de Wiel, Mels van Driel en Willibrord Weijmar Schultz
  • Pdf openbaar:
    Yes

Veel mannen leggen een relatie tussen het formaat van hun geslachtsdeel en het functioneren ervan. Een deel van de mannen die zich zorgen maken over het formaat, wil in aanmerking komen voor operatieve verlenging of verdikking van de penis. De argumentatie hiervoor wijst nogal eens naar de vrouw. Maar in hoeverre is het formaat van de penis voor vrouwen in seksueel opzicht van belang? En in hoeverre bestaat er een relatie tussen opvattingen omtrent formaat van de penis en het huidige seksuele functioneren? Om deze vraag te beantwoorden werd 375 seksueel actieve vrouwen die in het AZG waren bevallen een aantal vragen gesteld over hun seksuele functioneren en het belang dat zij stelden aan de omvang van de penis. 170 vragenlijsten werden teruggestuurd (respons = 45%). Het bleek dat 20% van de vrouwen de lengte van de penis belangrijk vond en 1% zeer belangrijk. 55% en 22% van de vrouwen vond de lengte van de penis onbelangrijk respectievelijk volstrekt onbelangrijk. Over de dikte van de penis waren de meningen min of meer overeenkomstig verdeeld. Lengte is daarbij van minder belang dan dikte: 21% respectievelijk 32%. De vrouwen die de dikte van de penis belangrijk vonden, waren dezelfde mening toegedaan met betrekking tot de lengte van de penis (correlatie 0,71 P = -0,001). Mediane opsplitsing in twee subgroepen (omvang wel/niet van belang, m.b.v. T-test) liet geen significante verschillen zien met betrekking tot de demografische gegevens. Correlatie-analyse liet geen significant verband zien tussen het seksuele functioneren, gemeten met de NSF-9 en de opvattingen over de omvang van de penis. Hoewel een duidelijke minderheid, hecht toch een aanzienlijk percentage vrouwen wel degelijk waarde aan het formaat van het mannelijke geslachtsdeel.

ISSUES