De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten binnen de groep plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de TBS

  • Auteur:
    Jan Willem van den Berg, Eddy Brand
  • Pdf openbaar:
    Yes

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat plegers van pedoseksuele delicten een lagere intelligentie hebben dan andere plegers. Ook wordt in internationale studies binnen verschillende forensische settings een oververtegenwoordiging van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag gevonden. Dit onderzoek toetst of bovenstaande bevindingen ook opgaan voor de Nederlandse situatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van 1733 patiënten die binnen verschillende TBS-klinieken opgenomen zijn. Het blijkt dat zowel plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar kinderen als naar volwassenen gemiddeld een lagere intelligentie hebben dan de andere patiënten. Ook is in het TBS-systeem sprake van een oververtegenwoordiging van zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten binnen de groep plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij plegers met slachtoffers jonger dan zestien jaar is deze oververtegenwoordiging het grootst. Bij de behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zal men dan ook attent moeten zijn op de aanwezigheid van zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking. De behandeling moet hierop worden afgestemd.

ISSUES