Heteroseksuele seks en heteronormativiteit. Een kwalitatief sociologisch onderzoek naar seksuele interacties van man-vrouw koppels

  • Auteur:
    Myra Bosman
  • Pdf openbaar:
    Yes

Hoe beleven vrouwen en mannen seksualiteit? Hoe geven man-vrouw-koppels1 vorm en betekenis aan seks in hun samenzijn? Deze onderzoeksvragen zijn onderdeel van mijn2 sociologisch promotieonderzoek, waarvoor circa 25 man-vrouw-koppels twee keer samen en vervolgens ieder een keer individueel worden geïnterviewd. Naast open vragen bestaan deze interviews uit discussieopdrachten, zoals het verdelen van kaartjes met seksuele termen en het beschrijven van lichamelijke interacties. Dit artikel heeft als doel inzicht te geven in de onderzoeksopzet en interviewmethoden, waarbij onderhandelingen over sociale normen en seksueel plezier tussen partners centraal staan. Het artikel bevat dan ook geen conclusies, wel worden voorbeelden gegeven om de gebruikte interviewmethoden toe te lichten.

ISSUES