1985, jaargang 9

Als coördinator van de sectie onderzoek van de vereniging voor seksuologie nam de auteur het initiatief om de balans op te maken van het medische,…

Een groepsbehandeling van vaginisme

  • Auteur
    W. Bezemer
  • Pdf openbaar
    Yes
Een aantal overwegingen die hebben geleid tot het vormen van een vrouwengroep en een parallel lopende mannengroep t.b.v. de behandeling van vaginisme wordt beschreven. Vervolgens…
In deze bijdrage schetsen we die socioculturele veranderingen die de echtscheidingsgevoeligheid beinvloeden en aldus de toename van het aantal echtscheidingen verklaren. Dit geheel van maatschappelijke…
Eind 1981 verrichtte het NlSSO een random steekproef onder 266 mannen en 282 vrouwen en vergeleek het een aantal reseltaten met een soortgelijke NISSO-enquête over…

ISSUES