Jeugdige en volwassen plegers van seksueel geweld: een representatief onderzoek naar zelfgerapporteerde seksuele dwang

  • Auteur:
    Stans de Haas, Willy van Berlo, Floor Bakker
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel beschrijven we een onderzoek naar de aard en omvang van zelfgerapporteerde seksuele dwang onder een representatieve groep mannen en vrouwen tussen de 15 en 70 jaar. De respondenten zijn geworven via een online onderzoekspanel. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksgroep van 6.428 mensen. Alle respondenten hebben een vragenlijst ingevuld over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, waaronder vragen over het ondergaan en uitoefenen van seksueel geweld. De prevalentie van (het uitoefenen van) seksuele dwang werd op twee manieren bepaald: met behulp van een rechtstreekse vraag en aan de hand van verschillende vragen naar vormen van seksuele dwang. Bijna één op de twintig mannen/jongens, en bijna één op de honderd vrouwen/meisjes gaf aan ooit een ander te hebben gedwongen seksuele dingen te doen of toe te staan die de ander eigenlijk niet wilde. Bij berekening van de prevalentie aan de hand van vragen naar verschillende vormen van seksuele dwang bleek dat bijna één op de tien mannen/ jongens en minder dan twee procent van de vrouwen/meisjes wel eens seksuele dwang had uitgeoefend. Mannen en jongens rapporteerden significant vaker seksuele dwang dan vrouwen en meisjes.

Meer in deze categorie:

ISSUES