Seksuologische aspecten van het sociaal-wetenschappelijk AIDS-onderzoek

  • Auteur:
    G.J.P. van Griensven, A.X. van Naerssen
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen psychoseksuele en psychologische variabelen en seksuele gedragsveranderingsprocessen in relatie tot de LAV/HTLV III infectie en het AIDS-risico, bij mannen met homoseksuele contacten, gesproken worden de moeilijkheden die deze mannen ondervinden bij het omgaan met de dreiging van LAV/HTLV III. Vervolgens wordt dit hanteringsproces (coping) samen met de homoseksuele identiteitsontwikkeling, seksuele leefstijl en liefdesstijl in verband getracht met de mate waarin veranderingen plaatsvinden in het seksuele gedragspatroon. Tenslotte wordt aangegeven hoe binnen een longitudinaal onderzoeksdesign getracht wordt deze verbanden inzichtelijk te maken.

ISSUES