Afkeer van seksualiteit. Sociaal-seksuologisch onderzoek onder 600 gehuwden

  • Auteur:
    J. Frenken
  • Pdf openbaar:
    Yes

Tekst van een lezing gehouden op een studiedag van de Vereniging Seksuologen Leuven (VSL), 20 mei 1978 te Antwerpen. Verslag vanuit een serie van drie onderzoeken die werden verricht onder 600 gehuwden van 18 tot 54 jaar uit de sociaal-ekonomische middenklasse. Aandacht voor: seksuele problemen in de huwelijksrelatie; seksuele stoornissen; seksuologische hulpverlening; seksuele liberalisering.

ISSUES