Over deontologie bij het seksonderzoek

  • Auteur:
    M. Christiaens
  • Pdf openbaar:
    Yes

In 1977 publiceerde de Federatie Vormingswerk voor het Gezin een uitgebreid rapport over het seksueel gedrag en de seksuele normen van katholieke jongeren (15-- 18 - jarigen) in Vlaanderen. Volgens de auteur is het te betreuren dat de kwaliteit van deze publikatie te lijden heeft gehad van een interpretatie van de onderzoeksresultaten vanuit een specifieke beleidsinvalshoek van de organisatie. De auteur acht een dergelijke aanpak, deontologisch gesproken, niet geheel zuiver op de graat. Vandaar dat het volgens Christiaens raadzaam leek de leden van de vereniging te waarschuwen tegen argeloos aanwenden van het cijfermateriaal in de vorm waarin het wordt aangeboden.

ISSUES