Doel, organisatie en werking van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën (C.B.G.S.)

  • Auteur:
    R.L. Cliquet
  • Pdf openbaar:
    Yes

De bedoeling van deze bijdrage is een bondige voorstelling te geven van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën, zijn doelstellingen en werkzaamheden. Meer in het bijzonder wordt beoogd het onderzoekslirogramma van de Neder landstalige vleugel van het Centrum toe te lichten. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan die onderzoeken die betrekking hebben op of raakvlakken vertonen met de seksuologie.

Meer in deze categorie:

ISSUES