Therapie-monitoring in een blended online en face-to-face behandeling van een jonge man met situatieve erectieproblemen

  • Auteur:
    Jacques van Lankveld, Peter Leusink, Gjalt-Jorn Peters
  • Pdf openbaar:
    Yes

In deze casus beschrijven we de seksuologische behandeling van een jonge man met situatieve erectieproblemen zonder bijkomende comorbiditeit. De interventie had een blended vorm, met zowel online contacten als face-to-face sessies en contact via email tussen de sessies door. De assessment in deze casus werd vormgegeven als een samenwerkingsproject van cliënt en therapeut. De beschrijving van de casus wordt geïllustreerd met verbatim teksten van de cliënt, geselecteerd uit een ervaringsverslag dat hij na afloop van de behandeling schreef en aan de behandelaar stuurde1. We besteden speciale aandacht aan het gebruik van een eenvoudig online monitoring instrument2. Er wordt een beschrijving gegeven van het instrument, de wijze waarop dit - kosteloos - via een online vragenlijstsysteem voor andere behandelingen ingericht kan worden, en van het statistische gereedschap om de data te visualiseren en de werkzaamheid van de interventie statistisch te toetsen. Het doel van dit artikel is tweeledig: het beschrijven van een blended vorm van face-to-face en online behandeling voor een seksueel probleem; daarnaast het demonstreren van de mogelijkheden van online monitoring en (statistische) toetsing van de voortgang van de behandeling.

ISSUES