Urine-incontinentie heeft een negatieve invloed op het seksuele functioneren van vrouwen

  • Auteur:
    Roosmarijn Klaasen, Cynthia Hilkens, Doreth Teunissen, Toine Lagro-Janssen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de invloed van urine-incontinentie (UI) op het seksuele functioneren van mannen en vrouwen. Er werden artikelen over UI en seksualiteit gezocht in Pubmed, Embase en PsycINFO, en in referentielijsten van de gevonden artikelen, waarbij ‘urinary incontinence’ als zoekterm is gecombineerd met de termen ‘sexual function’, ‘daily functions’, ‘sexual impairment, ‘sexuality’, ‘sex differences’. Engelstalige en Nederlandstalige artikelen tussen januari 1975 en mei 2007 werden geïncludeerd en beoordeeld op toepasbaarheid en kwaliteit aan de hand van omschreven kwaliteitscriteria. Er werden 12 bruikbare, goede artikelen geselecteerd. Van de vrouwen met UI ondervond 24% tot 56% urineverlies tijdens seksueel contact. Vier grote studies meldden dat vrouwen met urge-incontinentie hier meer last van hadden dan vrouwen met stressincontinentie, drie kleinere studies vonden geen verschil. Urineverlies vond plaats tijdens de penetratie en het orgasme. De meeste negatieve gevolgen van UI werden ervaren tijdens de opwindingsfase. De aanwezigheid van een verzakking naast UI was een extra belemmering voor het seksueel functioneren. In de enige studie die ook bij mannen met UI de gevolgen voor de seksualiteit in kaart heeft gebracht wordt vermeld dat één op de drie mannen zich door de UI belemmerd voelde in zijn seksuele activiteiten.
Conclusie: UI heeft een negatieve invloed op de seksualiteit bij vrouwen vooral als er sprake is van urge-incontinentie. Studies naar de gevolgen bij mannen zijn schaars.

ISSUES