Heteronormativiteit en de preventie van seksueel geweld

  • Auteur:
    Ine Vanwesenbeeck
  • Pdf openbaar:
    No

Op het NVVS-voorjaarscongres ‘Als seks schaadt’ op 26 maart 2021 werd de keynote gehouden door de auteur van dit stuk. Het leek de betrokkenen aardig om die lezing ook als TvS artikel te publiceren. Onderstaand is een lichte bewerking van hetgeen destijds is uitgesproken. Enkele stukken die toen sneuvelden vanwege de tijd, zijn hier opgenomen. Op andere plekken heeft de discussie achteraf geïnspireerd tot een korte aanvulling. Literatuurverwijzingen zijn toegevoegd. Centraal in het betoog staat dat seksueel geweld complex, meervoudig verankerd sociaal gedrag is dat eveneens meervoudig en op meerdere terreinen bestreden dient te worden.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES