Opvoeding en zelfbeeld

  • Auteur:
    A. Deenen
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel worden de resultaten besproken van een empirisch onderzoek naar het verband tussen de wijze waarop meisjes en jongens worden opgevoed en de wijze waarop zij zichzelf ervaren. In socialisatie-theorieen wordt gesteld dat een sekse-stereotype opvoeding samenhangt met de identificatie met mannelijke en vrouwelijke sekse-rollen op latere leeftijd. Deze veronderstelling kon niet worden bevestigd.

Meer in deze categorie:

ISSUES