'Sex matters': de visies van de hoofdsprekers Money, Rubin, Vandereycken, Tiefer en Kon

  • Auteur:
    G. Bolle, L. Gijs, F. Bogaerts
  • Pdf openbaar:
    Yes

Zoals het hoort werden de congresgangers op het tiende Wereldcongres voor Seksuologie te Amsterdam plenair toegesproken door een vijftal 'groten'. Money waarschuwde de seksuologie voor een nieuwe golf van antiseksualisme. Rubin vroeg zich af hoe de seksuele revolutie de huidige heteroseksuele machtsbalans beïnvloedt. Vandereycken bracht het verwaarloosde seksuele leven van psychiatrische patiënten voor het voetlicht. Tiefer brak een lans voor de blijvende noodzaak de seksuologie te feminiseren. En Kon schetste de seksuele stand van zaken in de Sovjetunie. Van deze voordrachten wordt een overzicht gepresenteerd, telkens voorzien van enkele bedenkingen.

ISSUES