2½ keer een vaginistische reactie, de huisartsbenadering van vaginisme

  • Auteur:
    J. Moors
  • Pdf openbaar:
    Yes

Beschreven worden twee ernstige en een minder ernstig voorbeeld van vaginistisch reageren. Er wordt uitgebreid ingegaan op de huisartsgeneeskundige aspecten van mogelijke therapeutische benadering. Begonnen wordt met een begripsbepaling. Via een kort voorbeeld wordt aandacht besteed aan de zogenaamde initiële coïtusproblemen. Uitgebreid wordt stil gestaan bij de mogelijkheden van een huisarts bij een paar waarvan de vrouw een vaginistische reactie heeft en die desondanks zwanger wil worden. Dit probleem kan bijna altijd in een huisartsen-setting tot een goed einde worden gebracht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan een zeer moeilijk voorbeeld. Het betreft een vaginistisch reagerende vrouw die jarenlang incest meemaakte. Beschreven wordt hoe iedere huisarts zover kan gaan als zijn of haar vaardigheden reiken. Soms is meteen na de probleem-verheldering een verwijzing noodzakelijk, omdat de vaginistische reactie van de vrouw zijn oorsprong vindt in ernstige psychische of neurotische problematiek.

ISSUES