De rol van associatief leren in seksuele opwinding

  • Auteur:
    Mirte Brom, Stephanie Both
  • Pdf openbaar:
    No

In dit artikel wordt betoogd dat associatief leren in de vorm van klassieke conditionering een rol speelt in de ontwikkeling van zowel ‘gezond en normaal’ (adaptief ) seksueel gedrag, alsook in de ontwikkeling van stoornissen in seksuele motivatie en gerelateerd disfunctioneel seksueel gedrag. Hoewel er algemeen wordt aangenomen dat inzicht in basale leerprocessen belangrijke aanknopingspunten kan leveren voor het beter begrijpen van seksueel gedrag in het algemeen en van seksuele disfuncties in het bijzonder, is onderzoek naar klassieke conditionering van de seksuele respons schaars. In het huidige artikel wordt een overzicht gegeven van experimentele studies naar seksuele conditionering. Het artikel heeft als doel om de belangrijkste empirische bevindingen uiteen te zetten en om inzicht te geven in hoe stimuli, als gevolg van associatief leren, seksueel motivationele waarde kunnen krijgen en hoe dergelijke leerprocessen een rol zouden kunnen spelen bij de ontwikkeling van zowel functioneel als disfunctioneel seksueel gedrag. Daarnaast zullen de implicaties voor de klinische praktijk besproken worden, evenals suggesties voor toekomstig onderzoek.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES