De man als slachtoffer van seksueel misbruik: beïnvloedende factoren bij het toekennen van slachtofferstatus

  • Auteur:
    Jan Willem van den Berg, Theo Ekhart, Liesbeth Woertman
  • Pdf openbaar:
    Yes

Uit prevalentie-onderzoeken blijkt dat ongeveer één op de drie slachtoffers van seksueel misbruik een jongen is. Slechts één op de tien slachtoffers die van de gespecialiseerde hulpverlening gebruik maakt is een jongen. Dit onderzoek onder 227 hulpverleners beschrijft de invloed van een viertal onafhankelijke variabelen op het toekennen van slachtofferstatus aan mannen en vrouwen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. De variabelen zijn: sekse van het slachtoffer, sekse van de beoordelaar, de ernst van het misbruik en de presentatie van het slachtoffer. Aangetoond wordt dat, afhankelijk van de ernst van het misbruik hulpverleners seksueel misbruik in hoge mate erkennen en hulp willen bieden. Er wordt onderstreept dat het herkennen van seksueel misbruik extra aandacht behoeft en dat hulpverleners zich bewust dienen te zijn van de processen die het toekennen van slachtofferstatus beïnvloeden.

Meer in deze categorie:

Eerder artikel
Geslachtoffers

Later artikel
De danser en de dans

ISSUES