1981, jaargang 5

Vijf jaar poliklinische seksuologische hulpverlening

 • Auteur
  T. van Bilderbeek-Lankester
 • Pdf openbaar
  Yes
Bespreking van vijf jaar poliklinische seksuologische hulpverlening bij de polikliniek medische seksuologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (1975 t/m 1979).
Ingegaan wordt op het door de auteur geconstateerde verschijnsel dat bij verwijzingen naar de medische seksuologie er relatief veel 'magische verwachtingen' optreden. Allereerst gaat de…

Pedofilie, een plaatsbepaling

 • Auteur
  H. Musaph
 • Pdf openbaar
  Yes
Inleidend artikel bij een themadeel over pedofilie: een beknopte algemene beschouwing over het verschijnsel pedofilie, waarin getuigd wordt van tolerantie maar waarin tevens gepleit wordt…

Groepstherapie voor mannen met seksuele dysfunkties

 • Auteur
  W. Gianotten
 • Pdf openbaar
  Yes
Deze bijdrage handelt achtereenvolgens over : 1. waarom groepstherapie bij seksuele dysfunkties? 2. Hoe ziet groepstherapie er uit bij vrouwen? 3. Hoe ziet groepstherapie er…

ISSUES