Een verkennend onderzoek naar seksuele contacten van sadomasochistische mannen en vrouwen

  • Auteur:
    D. Visser
  • Pdf openbaar:
    Yes

Aan het eind van de jaren zeventig kwam empirisch onderzoek naar sadomasochisme (SM) op gang. Aan het Instituut voor Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsfeer te Utrecht vindt onderzoek plaats onder 400 mannelijke en 52 vrouwelijke sadomasochisten. Voor dit doel werden vragenlijsten verspreid binnen de SM-subcultuur en werden interviews afgenomen. De voorkeur voor de sadistische of masochistische rol bleek afhankelijk van iemand sekse en homo-heteroseksuele voorkeur. Slechts ecn klein percentage respondenten vond geen nartner voor de realisatie van de SM-oriëntatie. Dit gold sterker voor mannen dan voor vrouwen en onder hen meer voor heteroseksuelen dan homoseksuelen. Vrouwen kenden, vaker dan mannen, hun partner al voordat SM zich tussen hen ontwikkelde. Voor de gehuwden (50 procent) werd nagegaan in welke mate SM kon worden geintegreerd binnen de huwelijksrelatie. SM contacten bestaan naast niet op SM gerichte seksuele contacten (non-SM). Er vindt frequenter seksueel contact plaats met derden wanneer het SM contacten betreft dan non-SM contacten. De huwelijkspartner is meestal op de hoogte van de SM-interesse van de ander.

ISSUES