2022, jaargang 46, Nummer 1

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Literatuurbulletin

 • Auteur
  Ine Vanwesenbeeck
 • Pdf openbaar
  Yes
In deze literatuurbulletin van Jaargang 46, nummer 1, treft u één verslag aan. Het boek die besproken is: Intieme revoluties. Tegendraads in seks, liefde en…

Editoriaal

 • Auteur
  Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  Yes
Het eerste nummer van het nieuwe jaar ligt voor je klaar, een jaar waarin we hoopvol uitkijken naar ontmoetingen. Maar amper een paar weken na…

In Memoriam Ellen Laan

 • Auteur
  Hester Pastoor & Marieke Dewitte
 • Pdf openbaar
  Yes
Met intens verdriet en groot respect nemen wij afscheid van prof. dr. Ellen Laan. Zij over- leed na een lang ziekbed op zaterdag 22 januari…
Samenvatting Bij gelegenheid van haar emeritaat, reflecteert de auteur op ontwikkelingen met betrekking tot het seksueel welzijn van jongeren. Geopend wordt met een korte beschouwing…
Samenvatting Een positieve benadering van seksualiteit, waarin niet alleen aandacht is voor de risico’s van seks, maar juist ook voor thema’s als seksueel plezier en…
Samenvatting In het beleid rond seksuele gezondheid staan keuzevrijheid en zelfbeschikking centraal. Deze uitgangspunten be- vorderen de seksuele rechten van mensen, maar veronderstellen ook dat…
Samenvatting Aan de hand van een beschrijving in grote lijnen van de stand van zaken over de etiologie, diagnostiek en behandeling van genderincongruentie, wordt bepleit…
Voorwoord Toen ik mijn thesis aan de UvA schreef, over ‘gele- galiseerde repressie’ in het Nederlands prostitu- tiebeleid, kwam ik een dame tegen die mij…

Inleiding Inspiratiedag de Toekomst van Seks

 • Auteur
  Sandra Van den Eynde & Svenja Vergauwen
 • Pdf openbaar
  Yes
Hoe moeilijk kan het zijn om de toekomst te voorspellen? Erg moeilijk. Zo bleek ook uit de debatten die met verschillende experts werden gevoerd tijdens…
Voorwoord Gezien de grote maatschappelijke focus op identiteit en specifieker op gender en seksuele orientatie, heb ik veel zin om samen na te denken over…

SEXTECH. Het huwelijk tussen seks en technologie

 • Auteur
  Chloé de Bie
 • Pdf openbaar
  Yes
Voorwoord Wanneer we willen praten over het huwelijk tussen seks en technologie, dienen we voor- namelijk te kijken naar het hier en nu om aldus…
Voorwoord Hoe intieme relaties in de toekomst zullen evo- lueren, valt moeilijk te voorspellen. Aangezien seks en relaties biopsychosociale constructen zijn, is de invulling, betekenis…

ISSUES